Lao động phổ thông

12/12/2015
thuc tap sinh may tai nhat ban

Thông báo tuyển đơn hàng may tại Nhật bản

Chương trình thực tập sinh Nhật Bản Hiện nhu cầu may mặc các sản phẩm để phục vụ tiêu dùng cũng như xuất khẩu của Nhật […]