Kỹ thuật viên

28/09/2016
tuyển XKLD Nhật Bản

Tuyển XKLD Nhật Bản ngành kỹ sư cơ khí

Tuyển XKLD Nhật Bản số lượng lớn đến Nhật Bản làm việc với mức lương cao. Cơ hội tốt cho các kỹ sư cơ khí và […]
28/09/2016
tuyển kĩ sư làm việc tại Nhật Bản

Tuyển kỹ sư xây dựng tại Nhật Bản năm 2017

Tuyển kỹ sư xây dựng tại Nhật Bản năm 2017 – cơ hội tốt cho những ai muốn làm việc tại một môi trường mới với […]
28/09/2016
tuyển kỹ sư xây dựng làm việc tại Nhật Bản

Tuyển kỹ sư xây dựng làm việc tại Nhật Bản

Tuyển kỹ sư xây dựng làm việc tại Nhật Bản với mức lương cao và nhiều đãi ngộ đặc biệt: học tiếng miễn phí. Kỹ sư […]
28/09/2016
kỹ sư làm việc tại nhật bản

Tuyển kỹ sư làm việc tại Nhật Bản với thu nhập cao

Kỹ sư làm việc tại Nhật Bản là một công việc có mức lương cao và hấp dẫn hàng năm thu hút rất nhiều nhân lực […]