Mr.Manh

Tony Nguyễn
08/01/2016

Mr.Manh

Tôi rất hài lòng sau khi kết thúc khóa học tại AOI CORP, với kiến thức học được, tôi tự tin giao tiếp với người bản ngữ