Mia nguyen

Thu Hà
11/01/2016
Vân Anh
12/01/2016

Mia nguyen

Khóa học này để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng, rất cảm ơn sự hỗ trợ của trung tâm AOI CORP, chỉ với 100k/tháng mà tôi đã học được rất nhiều thứ, không chỉ là tiếng Nhật mà còn là kiến thức về văn hóa Nhật Bản