LAM THEM TAI NHAT BAN
Du học sinh xin việc làm thêm ở Nhật có khó không?
23/08/2017
480x-320-lich-khai-giảng
Lịch dự kiến khai giảng các lớp tiếng Hàn tháng 9 tại AOI
06/09/2017

Lịch dự kiến khai giảng các lớp tiếng Nhật tháng 9 tại AOI

480x-320-lich-khai-giảng

Lời đầu tiên, Trung tâm AOI xin gửi tới toàn thể các bạn học viên đã và đang theo học tại đây lời cảm ơn chân thành nhất vì đã tin tưởng và giao  phó trách nhiệm đào tạo cho chúng tôi.  AOI đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất & bộ máy nhân sự nhằm đem lại môi trường học tập thân thiện & tốt nhất. Chúng tôi xin thông báo tới các bạn học viên lịch dự kiến khai giảng lớp học mới nhất của AOI như sau :

480x-320-lich-khai-giảng

480x-320-lich-khai-giảng

Lịch dự kiến khai giảng các lớp tiếng Nhật miễn phí tháng 9 tại Trung tâm tiếng Nhật AOI.

1. Cơ sở Xuân Thủy .

 Ngày KG  Tên lớp  Thứ   Time
 13/09/2017
(Miễn phí)
 NS2-4ca1,
NS2-4ca2
(Sơ cấp 1)
 2-4  8h30-10h,
10h-11h30
 13/09/2017
(Miễn phí)
 NC2-4ca1,
NC2-4ca2
(Sơ cấp 1)
 2-4  14h-15h30, 15h30-17h
 14/09/2017
(Miễn phí)
 NS3-5ca1,
NS3-5ca2
(Sơ cấp 1)
 3-5  8h30-10h,
10h-11h30
 14/09/2017
(Miễn phí)
 NC3-5ca1,
NC3-5ca2
(Sơ cấp 1)
 3-5  14h-15h30, 15h30-17h
 16/09/2017
(Miễn phí)
 NT7-CNca1,
NT7-CNca2
(Sơ cấp 1)
 7-CN  18h- 19h30, 19h30-21h
 21/09/2017
(Miễn phí)
 Sb21,Sb22
(Sơ cấp 1)
 3-5  18h- 19h30, 19h30-21h

2. Cơ sở Kinh tế Quốc dân.

 Ngày KG  Tên lớp  Thứ   Time
11/09/2017
(Miễn phí)
KA23
KA24
(Sơ cấp 1)
 2-4 18h- 19h30
19h30- 21h
18/09/2017
(Miễn phí)
 KC3
KC4
(Sơ cấp 1)
2-6  18h- 19h30
19h30- 21h
28/09/2017
(Miễn phí)
KB27
KB28
(Sơ cấp 1)
3-5  18h- 19h30
19h30- 21h