480x-320-lich-khai-giảng
Lịch dự kiến khai giảng các lớp tiếng Nhật tháng 9 tại AOI
06/09/2017
file-nghe-giáo-trình-minna-no-nihonggo-
Tải file nghe giáo trình Minna No Nihonggo 1 và 2
06/09/2017

Lịch dự kiến khai giảng các lớp tiếng Hàn tháng 9 tại AOI

480x-320-lich-khai-giảng

Lời đầu tiên, Trung tâm AOI xin gửi tới toàn thể các bạn học viên đã và đang theo học tại đây lời cảm ơn chân thành nhất vì đã tin tưởng và giao  phó trách nhiệm đào tạo cho chúng tôi.  AOI đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất & bộ máy nhân sự nhằm đem lại môi trường học tập thân thiện & tốt nhất. Chúng tôi xin thông báo tới các bạn học viên lịch dự kiến khai giảng lớp học tiếng Hàn mới nhất của AOI như sau :

480x-320-lich-khai-giảng

480x-320-lich-khai-giảng

Thông tin dự kiến khai giảng lớp học tiếng Hàn tháng 9 tại Trung tâm tiếng Hàn AOI.

1. Cơ sở Xuân Thủy.

 Ngày KG  Tên lớp  Thứ   Time
11/09/2017
(Miễn phí)
SHa1.2.1,
SHa2.2.1
( Sơ cấp 3)
 2-4  18h-19h30, 19h30-21h
06/09/2017
(Miễn phí)
 HS2-4ca1,
HS2-4ca2
(Sơ cấp 1)
 2-4  8h30-10h,
10h-11h30
06/09/2017
(Miễn phí)
HC2-4ca1,
HC2-4ca2
(Sơ cấp 1)
 2-4 14h-15h30, 15h30-17h
11/09/2017
(Có phí)
HSa3
(Sơ cấp 1)
 2- 4- 6  8h30-
10h30
11/09/2017
(Có phí)
HCa3
(Sơ cấp 1)
2- 4- 6 14h- 16h
11/09/2017
(Có phí)
HTa3
(Sơ cấp 1)
2- 4- 6 18h30-
20h30
13/09/2017
(Miễn phí)
SHa21,
SHa22
(Sơ cấp 1)
2-4 18h-19h30, 19h30-21h
15/09/2017
(Miễn phí)
 HS2-6ca1,
HS2-6ca2
(Sơ cấp 1)
2-6 8h30-10h,
10h-11h30
15/09/2017
(Miễn phí)
HC2-6ca1,
HC2-6ca2
(Sơ cấp 1)
2-6 14h-15h30, 15h30-17h
16/09/2017
(Miễn phí)
HS7-CNca1,
HS7-CNca2
(Sơ cấp 1)
7-CN 8h30-10h,
10h-11h30
16/09/2017
(Miễn phí)
 HT7-CNca1,
HT7-CNca2
(Sơ cấp 1)
7-CN  18h-19h30, 19h30-21h
16/09/2017
(Miễn phí)
 HC7-CNca1,
HC7-CNca2
(Sơ cấp 1)
7-CN  14h-15h30, 15h30-17h
19/09/2017
(Miễn phí)
HS3-5ca1,
HS3-5ca2
(Sơ cấp 1)
3-5 8h30-10h,
10h-11h30
19/09/2017
(Miễn phí)
HC3-5ca1,
HC3-5ca2
(Sơ cấp 1)
3-5  14h-15h30, 15h30-17h
21/09/2017
(Miễn phí)
SHb25,
SHb26
(Sơ cấp 1)
3-5 18h-19h30, 19h30-21h

2. Cơ sở Kinh tế Quốc dân.

 Ngày KG  Tên lớp  Thứ   Time
11/09/2017
(Miễn phí)
 HA15
HA 16
(Sơ cấp 1)
 2-4  18h- 19h30,
19h30- 21h
18/09/2017
(Miễn phí)
HC3
HC4
(Sơ cấp 1)
2-6  18h- 19h30
19h30- 21h
28/09/2017
(Miễn phí)
HB17
HB18
(Sơ cấp 1)
3-5 18h- 19h30
19h30- 21h