Đào tạo tiếng Hàn

28/10/2017
du học hàn quốc

Học tiếng Hàn giao tiếp miễn phí tại Hà Nội

Học tiếng Hàn giao tiếp miễn phí tại Hà Nội năm 2017 của Trung tâm Hàn Ngữ AOI được xem là một trong những chương trình […]
06/09/2017
tài-liệu-học-tiếng-hàn-

Tài liệu tiếng Hàn miễn phí dành cho người mới Phần 2

   Tài liệu tiếng Hàn miễn phí dành cho các bạn học viên bắt đầu với Hàn ngữ được AOI sưu tầm, tổng hợp từ nhiều nguồn khác […]
06/09/2017
tài-liệu-học-tiếng-hàn-

Tài liệu tiếng Hàn miễn phí dành cho người mới Phần 1

   Tài liệu tiếng Hàn miễn phí dành cho các bạn học viên bắt đầu với Hàn ngữ được Trung tâm tiếng Hàn AOI sưu tầm, tổng hợp […]
06/09/2017
480x-320-lich-khai-giảng

Lịch dự kiến khai giảng các lớp tiếng Hàn tháng 9 tại AOI

Lời đầu tiên, Trung tâm AOI xin gửi tới toàn thể các bạn học viên đã và đang theo học tại đây lời cảm ơn chân thành nhất vì đã tin […]